Provozní řád

Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí žádáme zdvořile hosty o dodržování návštěvního řádu Sauna Club Robi. V případě jeho porušení může být porušitel vykázán z prostor.

1. Vstup do prostor Sauna Club Robi je hostům povolen v provozní době.

2. Dětem do 5 let vstup zakázán. Dětem do 15 let vstup povolen pouze v doprovodu rodičů.

3. Vstup je povolen pouze osobám bez jakýchkoli zdravotních komplikací. V opačném případě absolvuje host sauny a další procedury na vlastní nebezpečí.

4. Vstup je zakázán osobám:

  • v podnapilém stavu
  • trpícím jakoukoliv přenosnou kožní, vlasovou či infekční chorobou
  • trpícím vysokým krevním tlakem či jinou srdeční chorobou
  • kteří mají z jakéhokoliv jiného důvodu svým ošetřujícím lékařem zakázáno saunování

5. Při vstupu a během pobytu v prostorách saunového světa je každý host povinen uposlechnout pokynů obsluhy Sauna Club Robi.

6. Je zakázáno jakkoliv zvyšovat vlhkost v saunách (přidáváním vody, ledu na kamna apod.)

7. Veškeré tělové krémy a oleje (ať už vlastní, nebo zde zakoupené) smějí být používány pouze k tomu určených saunách.

8. V prostorách celého Sauna Club Robi je zákaz používání jakýchkoliv audiovizuálních zařízení (mobilní telefony, tablety, mp3, fotoaparáty, iPod apod.).

9. Za ztrátu cenných věcí vnesených do šaten nebo prostor Sauna Club Robi nenese provozovatel odpovědnost (hostům je doporučeno, aby si cennosti před vstupem do saunového světa uložili v trezorech u recepce).

10. Ve všech prostorách Sauna Club Robi je zakázáno chovat se hlučně, běhat, či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních hostů.

11. Ve všech prostorách Sauna Club Robi je zakázána konzumace vlastních potravin a nápojů.

12. Jakékoliv poškození vybavení Sauna Club Robi je povinen host, který jej způsobil, uhradit provozovateli.

13. V prostorách Sauna Club Robi se hosté pohybují bez plavek. Při přecházení mezi jednotlivými procedurami používají župan, osušku nebo prostěradlo.

14. Hosté jsou povinni dodržovat čistotu ve všech prostorách a z hygienických důvodů je nutné, aby se před vstupem do ochlazovacího bazénu osprchovali.

15. Návštěvníci svým chováním nesmí narušovat zásady mravnosti a slušnosti.

16. Všichni se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli úrazům. Zřizovatel Sauna Club Robi nenese zodpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů.